Stichting

Onze stichting

Een perspectief…

Het verleden

In menu ‘Over ons‘ staan een aantal hoofdpunten beschreven waar de stichting voor is opgericht. De stichting heeft een behoorlijk aantal leden gehad, in het tweede jaar 1991 zo’n 140. Rond de eeuwwisseling in 2000 was daar nog ongeveer de helft van over. Het aantal leden is daarna langzaam afgenomen.

In eerste instantie werden veel leden lid omdat ze nieuwsgierig waren naar hun afkomst. Iedereen kent wel een aantal familieleden, maar hoe de opa van je oma heette is een ander verhaal.

Veel leden waren lange tijd tevens donateur omdat de stichting jaarlijkse bijeenkomsten hield op verschillende plekken, doorgaans in de buurt van Rotterdam. Met de donaties en extra bijdragen konden de kosten daarvan worden betaald en tweemaal per jaar een familieblad worden samengesteld.

Tegen 2015 was de behoefte aan bijeenkomsten behoorlijk afgenomen en het bestuur besloot met deze gezellige samenkomsten te stoppen.

Het heden

We zijn nu, in 2024, zo’n 30 jaar verder. Maar gezien de stamboom teruggaat tot ongeveer 1540 is de stichting eigenlijk nog heel jong! Het is opgericht rond een echtpaar Jan en Miep Sparreboom die de moeite namen om hun voorouders te zoeken. Zij moesten daarvoor uren, dagen en weken doorbrengen in archieven en alles overschrijven wat ze maar konden vinden.

Dat leverde, behalve een stamboom en een stichting, voor veel leden ook nieuwe vrienden op. Veel leden hielden vanaf het moment dat zij lid werden hun hele leven contact met mensen die zij anders nooit hadden ontmoet.

De toekomst

We leven nu in een andere tijd, hoewel de smartphone al in 1992 was uitgevonden kwam het gebruik ervan vanaf 2010 in een stroomversnelling. Veel mensen, niet alleen jongeren, brengen meer tijd door op hun smartphone dan met familie of vrienden. Als stichting merkten we natuurlijk ook dat er minder behoefte was aan bijeenkomsten. Bovendien lag de focus van de bijeenkomsten op een gegeven moment meer op gewoon een gezellig dagje uit dan op gezamenlijk genealogisch onderzoek waar de stichting oorspronkelijk voor was opgericht.

Hoewel we zijn gestopt met deze jaarlijkse uitjes, is de interesse in genealogie juist toegenomen. Het aantal TV-programma’s (Verborgen verleden, DNA Onbekend) neemt toe en ook het aantal mooie websites zoals CBG, NGV, HCC en Startpagina.

Ook wij gaan rustig door, maar in eerste instantie vooral digitaal. Deze website is daar een voorbeeld van, maar ook de archieven van onze stichting zijn gedigitaliseerd. Deze zijn gedeeltelijk zichtbaar via de ledenpagina’s van deze site.

Lidmaatschappen

Wij zijn lid van het CBG en van het NGV.