Over ons

Wie zijn wij

Een stichting…

De genealogiestichting is opgericht op 26 januari 1990. En nadien hebben er verscheidene wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Op dit moment zijn er zeven bestuursleden die zich hieronder voorstellen.

Het belangrijkste zijn natuurlijk de leden, die hebben in de afgelopen jaren heel veel informatie en gezelligheid ingebracht. Hoewel er ongeveer vijftig leden zijn wordt er van hen geen financiële bijdrage meer verwacht. Voorheen werd een jaarlijkse bijdrage voornamelijk gebruikt om de Familiedagen te bekostigen.

Doel

Het doel van de stichting staat beschreven in de statuten. En een belangrijk onderdeel daarvan is:

Het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onderzoek, zowel in als buiten Nederland, betreffende de familie Sparreboom en het coördineren, documenteren en publiceren van de verkregen gegevens.

Dit heeft geresulteerd in circa 65 familiebladen en een geheel gedigitaliseerde genealogie van meer dan 10000 personen. Later is deze website toegevoegd voor publicaties en we hopen nog een boek uit te brengen.

Het bestuur

Jan Sparreboom

Genealoog, webbeheerder en voorzitter 👋

Jan Sparreboom

Administrateur en Redacteur

Laura Sparreboom

Penningmeester

Fred Sparreboom

Penningmeester

Rudolf Sparreboom

Genealoog en bestuurslid

Vacant

Web publicist

Vacant

Bestuurslid

Vacant

Genealoog

Oud bestuursleden

Een (nog) niet volledig overzicht.

Gerrit Sparreboom

Voorzitter

Gerrit is voorzitter geweest van 27-11-1990 tot 31-12-1995.

Trudy Sparreboom

Voorzitter

Trudy is voorzitter geweest van 01-01-1996 tot 31-12-2020.

Ingrid Sparreboom

Secretaris

Ingrid is secretaris geweest van 01-01-1998 tot 01-12-2014.

Carlo Sparreboom

Secretaris

Carlo is secretaris geweest van 27-11-1990 tot 31-12-1997